„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

Provoz školy od 25. 11. 2020

Provoz středních škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol (4. VA, 4. EP a 3. PO).
 • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů (3. HŠ a 4. EP)

Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje:

 • ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání za dodržení hygienických opatření.
 • na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.

Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná.

Pro ostatní žáky a studenty pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (1. VA, 2. VA, 3. VA a 3. HŠ).

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.

Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Stravování – v jídelně doporučené rozestupy mezi žáky jednotlivých třídy (organizačně uspořádaná jídelna).

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty (příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků).

U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem 1. VA, 2. VA, 3. VA a 3.HŠ) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy.

Ve Strážnici 20. listopadu 2020

Ing. Andrea Maradová, MBA, v. r.

ředitelka školy

Comments are closed.
Studijní oddělení

 • Pondělí 8:00 - 14:00
 • Úterý 8:00 - 14:00
 • Středa 8:00 - 14:00
 • Čtvrtek 8:00 - 14:00
 • Pátek 8:00 - 14:00
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno
Nejnovější komentáře