Provoz školy od 25. 11. 2020

Provoz středních škol od středy 25. listopadu 2020:

Je povolena osobní přítomnost:

 • žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol (4. VA, 4. EP a 3. PO).
 • žáků a studentů při praktickém vyučování a praktické přípravě ve skupinách maximálně 20 žáků/studentů (3. HŠ a 4. EP)

Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje:

 • ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání za dodržení hygienických opatření.
 • na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.

Pro výše uvedené případy je prezenční výuka povinná.

Pro ostatní žáky a studenty pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem (1. VA, 2. VA, 3. VA a 3. HŠ).

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd/skupin/oddělení se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.

Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Stravování – v jídelně doporučené rozestupy mezi žáky jednotlivých třídy (organizačně uspořádaná jídelna).

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty (příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků).

U všech žáků a studentů (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem 1. VA, 2. VA, 3. VA a 3.HŠ) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy.

Ve Strážnici 20. listopadu 2020

Ing. Andrea Maradová, MBA, v. r.

ředitelka školy

Comments are closed.
Studijní oddělení – prázdninový provoz

 • Pondělí8:00 - 14:00
 • Úterý8:00 - 14:00
 • Středa8:00 - 14:00
 • Čtvrtek8:00 - 14:00
 • Pátek8:00 - 14:00
 • SobotaZavřeno
 • NeděleZavřeno