„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

Hotelnictví a lázeňství – kód oboru: 65-42-M/01

Studijní obor Hotelnictví a lázeňství je zakončen maturitní zkouškou, čímž student získává úplné odborné středoškolské vzdělání. V rámci oboru jsou studenti vzděláváni ve směru ekonomickém, gastronomickém a provozně technologickém. Tak, aby se mohli ucházet o všechny pracovní pozice v oblasti hotelnictví. Studenti absolvují nejen přípravu teoretickou, významnou částí studia je i praxe v hotelích, restauracích a kavárnách. Získají všechny vědomosti potřebné nejen pro pozici zaměstnance, ale i pro založení a řízení vlastního podniku. Neméně důležitou součástí výuky je oblast cestovního ruchu.

Klademe velký důraz na kvalitní výuku světových jazyků, v čemž nabízíme velmi individuální přístup. Uvědomujeme si též význam a rostoucí potenciál moderních technologií: Internetu a jej využívajících služeb, které právě v oblastech hotelnictví a cestování mění doposud zažité zvyklosti. Studium reaguje na tyto moderní trendy tak, aby je absolventi mohli vždy využít ve svůj prospěch, ať už z pozice zaměstnance, vedoucího či majitele zařízení. Teoretická výuka je podpořena praxí v cestovních kancelářích, infocentrech, na hradech a zámcích apod.

Absolvent našeho oboru Hotelnictví je schopen vykonávat všechny pracovní posty, od provozních přes organizační, až po řídící. A to v ubytovacích zařízeních, v restauracích a kavárních, v cestovních kancelářích nebo na turisty vyhledávaných cílech. Rozumí tradičním i moderním způsobům marketingu a propagace a umí je využívat.

Typové pozice absolventů

 • Řídící pracovník ubytovacích zařízení
 • Řídící pracovník od kaváren po restaurace
 • Administrativní a ekonomický pracovník v hotelnictví
 • Manažer marketingu a komunikace v cestovním ruchu
 • Obchodní manažer

Výuka cizích jazyků

Na výběr anglický a německý jazyk. Naší předností je výuka jazyků v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti v oboru moderních administrativních agend.

Stravování

Pro všechny studenty jsou zajištěny obědy ve školní jídelně za velmi výhodné ceny.

Základní informace

Forma studia: denní studium – určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 4 roky)

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitou

Způsob ukončení studia: státní maturitní zkouška

Certifikát: maturitní vysvědčení

Školné: 12 000,- Kč/1 rok

01
Studijní oddělení

 • Pondělí 8:00 - 14:00
 • Úterý 8:00 - 14:00
 • Středa 8:00 - 14:00
 • Čtvrtek 8:00 - 14:00
 • Pátek 8:00 - 14:00
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno
Nejnovější komentáře