„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

Kadeřnice – kód oboru: 69-51-H/01

V průběhu studia oboru Kadeřník získávají žáci znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti zaměřené na holení, mytí vlasů, stříhání, ondulace vodová a železem, preparace vlasů, zhotovování jednoduchých vlásenek a příčesků, vlasová kosmetika, péče o ruce a pleť. Používání mycích a holicích prostředků, dezinfekčních přípravků, prostředků k odbarvování a barvení vlasů, preparačních a regeneračních přípravků, vlasového materiálu k vlásenkářským pracím, kosmetických přípravků na vlasy a pleť. Obsluha a údržba zařízení pro mytí, úpravu a vysoušení vlasů, údržba nářadí a pomůcek.

Profil absolventa

Absolvent má vytvořeny předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

Po ukončení přípravy v učebním oboru kadeřník, kadeřnice umí absolvent volit vhodné technologické postupy práce, připravit potřebné ná­stroje a pomůcky chemikálie a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů, provádět zkoušku citlivosti pokožky a volit vhodné vlasové přípravky při mytí vlasů. Je schopen poskytovat kvalitní kadeřnické služby – zejména stříhání, mytí vlasů, barvení vlasů, úpravy dámských, pánských a dětských účesů.

Jsou u něj vytvořeny předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl schopen zhotovovat složité společenské a večerní účesy s použitím vlasových doplňků, provádět úpravy účesů podle schematického zobrazení nebo předlohy zpracované vysoce náročným způsobem, barvit vlasy do různých odstínů a využívat nových forem barvení a odbarvování, barvit vlasy do proužků, stahovat oxidační barvy z vlasů, provádět sušení vlasů do vln ­ foukanou a nové technologie preparace vlasů.

Učební obor vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent uměl poskytovat poradenskou službu z hlediska ošetřování vlasů a návrhu na konečnou úpravu vlasů do módního účesu.

Typové pozice absolventů

V jakémkoliv kadeřnickém salónu či kadeřnické provozovně jako zaměstnanci, nebo jako soukromí podnikatelé. Možnosti uplatnění jsou široké od vlastního soukromého salonu až po práci v kadeřnických řetězcích nebo ve filmovém průmyslu.

Výuka cizích jazyků

Vyučujeme anglický jazyk. Naší předností je výuka jazyka v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Praktická výuka

Praktická výuka probíhá v budově školy, v kadeřnictví „Junior“.

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti v oboru moderních administrativních agend.

Stravování

Pro všechny studenty jsou zajištěny obědy ve školní jídelně za velmi výhodné ceny.

Základní informace

Forma studia: denní studium – určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 3 roky)

Dosažený stupeň vzdělání: střední s výučním listem

Způsob ukončení studia: učňovské zkoušky

Certifikát: výuční list

Zdravotní stav žáka: Nemohou být přijímáni chlapci a dívky s poruchou funkce pohybového ústrojí, zejména horních končetin, dýchacích cest. Je nutný neporušený barvocit.

 

         Školné:   15 000 Kč/1 rok

01
Studijní oddělení

  • Pondělí 8:00 - 14:00
  • Úterý 8:00 - 14:00
  • Středa 8:00 - 14:00
  • Čtvrtek 8:00 - 14:00
  • Pátek 8:00 - 14:00
  • Sobota Zavřeno
  • Neděle Zavřeno
Nejnovější komentáře