„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

Veřejnosprávní činnost – kód oboru: 68-43-M/01

Studijní obor Veřejnosprávní činnost je zakončen maturitní zkouškou, čímž student získává úplné odborné středoškolské vzdělání. Studium je orientováno na přípravu absolventů pro pozice na nejrůznějších úrovních státní správy, v obecních, městských, magistrátních a krajských úřadech, ale i v politických či občanských sdruženích. Absolventi se orientují v ekonomických a právních náležitostech a agendách těchto institucí, své znalosti však mohou stejně dobře uplatnit i v soukromém anebo bankovním sektoru. Studium je zaměřeno na práci s veřejností, komunikaci, propagaci a marketing.

Díky studiu dvou světových jazyků nejsou absolventi omezeni hranicemi naší země a své uplatnění mohou hledat i v zahraničí. Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Profil absolventa Naši absolventi získají úplné střední odborné vzdělání v oboru veřejné správy. Díky studiu se širokým záběrem jsou připraveni nejen pro nástup do zaměstnání, ale i pro další navazující studium, ať už na vyšších odborných či vysokých školách, například na Veřejnosprávním vzdělávacím institutu o.p.s.

Distanční forma je samostudium, kdy výuka neprobíhá v učebnách a nevyžaduje se osobní účast učitelů a studentů ve škole. Tato forma je optimální pro studenty, kteří nemohou studovat prezenčně. Student se školou komunikuje mailovou formou, telefonicky, popřípadě osobně s vyučujícím konzultuje plnění, dodržování studijních úkolů či případné studijní problémy. Student si sám určuje časový režim svého studia, což je velkou výhodou distanční formy. U této formy náleží status studenta za splnění podmínek zákona § 12 č. 117/1995 Sb. (Zákon o státní sociální podpoře)

Typové pozice absolventů

 • Pracovník obecního či městského úřadu v nejrůznějších organizačních strukturách
 • Administrativní pracovník v bankovním anebo soukromém sektoru
 • Referent státní správy
 • Pracovník samosprávy pro sociálně-právní ochranu
 • Pracovník samosprávy pro ochranu přírody
 • Pracovník inspekce práce, pracovník obchodní inspekce
 • Pracovník správy sociálního zabezpečení
 • Pracovník exekutorského úřadu, pracovník pro evidenci a vymáhání pohledávek
 • Právní asistent
 • Obchodní manažer, manažer zákaznického servisu

Výuka cizích jazyků

Na výběr anglický a německý jazyk. Naší předností je výuka jazyků v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti v oboru moderních administrativních agend.

Stravování

Pro všechny studenty jsou zajištěny obědy ve školní jídelně za velmi výhodné ceny.

 

Základní informace

Forma studia: denní nebo distanční studium – určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 4 roky)

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitou

Způsob ukončení studia: státní maturitní zkouška

Certifikát: maturitní vysvědčení

Školné:

denní studium – 12 000 Kč/1 rok

distanční studium – 27 000 Kč/1 rok

01
Studijní oddělení

 • Pondělí 8:00 - 14:00
 • Úterý 8:00 - 14:00
 • Středa 8:00 - 14:00
 • Čtvrtek 8:00 - 14:00
 • Pátek 8:00 - 14:00
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno
Nejnovější komentáře