Která vás bude bavit

Která rozvine váš talent

ZVOLTE SI BUDOUCNOST

kniha ve strážnici

Pracujte pro obec, město či Evropskou unii

Veřejnosprávní akademie

STUDIJNÍ OBOR

Koktejlový kurz ve škole

Hotelnictví a lázeňství

STUDIJNÍ OBOR

Kosmetička

Kadeřnice

Maturitní a učební obor

Ekonomika a internetový marketing

Maturitní studium

Podnikání

Nástavbové maturitní studium

 Vítejte na stránkách střední školy ve Strážnici

Aktuality z naší školy –>

Průběh výuky od 8. června 2020

Vážení studenti, výuka bude nadále probíhat formou distančního vzdělávání s tím, že od 8. června bude žákům zpřístupněna škola pro účely individuálních konzultací,…


Hodnocení výsledků vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2019/2020 (aktualizováno)

Hodnocení žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se bude řídit platnými právními předpisy, včetně vydané vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o…


Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení - obor Kadeřník

Ředitelka střední školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného počtu žáků na obor Kadeřník (17 míst). Na výše uvedený obor se…


Jednotná přijímací zkouška

Všem uchazečům (zákonným zástupcům) do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou byly dne 14. 5. 2020 odeslány doporučeně informační dopisy včetně podrobných informací k jednotné…


Informace pro třídy 1. VA, 2. VA, 2. HŠ, 3. VA a 3. EP

Květen 2020 – distanční vzdělávání – výuka bude nadále probíhat formou distančního vzdělávání.Červen 2020 – distanční vzdělávání s možností konzultací – výuka…


Důležité informace pro studenty 4. ročníků

Harmonogram vzdělávání od 11. května 2020: Každý žák je povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.Účast na přípravných (konzultačních)…


Fotogalerie naší školy

Naše střední škola ve Strážnicise nachází v historické budově v samém srdci města, na náměstí Svobody. V budově působí i Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s nabízející v rámci celoživotního vzdělávání studium pro získání akademických titulů Bc. a Mgr. a profesních titulů DBA, MBA a LL.M.

Mrkněte na fotografie

Kurzy a certifikáty

Studenti oboru Hotelnictví absolvují několik praktických školení a kurzů. Základem je barmanský kurz, který naučí základy míchání nápojů. Stále atraktivnější je baristický kurz zaměřený na perfektní přípravu kávy a sommelierský kurz, který studenty seznámí s vinařstvím a druhy vína.

Podívejte se na všechny kurzy