O škole

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie s.r.o

Vážení uchazeči o studium,

vítejte na stránkách Veřejnosprávní akademie a střední škola, s.r.o. ve Strážnici, která v letošním roce slaví dvacáté čtvrté výročí svého založení. Tímto bychom Vás chtěli informovat o studijních a učebních oborech, výchovně vzdělávacích programech a poskytnout další informace, které Vám přiblíží činnost naší školy.

Vychováváme odborníky v oblasti služeb, především hotelových a turistických, služeb v oborech kosmetička, kadeřník, kteří plní poslání loga naší školy:

Logo střední školy ve Strážnici

“Škola pro život”

Naše škola se nachází ve Strážnici, centru významného turistického regionu – Moravského Slovácka. Současný rozvoj cestovního ruchu a hotelnictví v  České republice jasně dokazuje zvýšený zájem o naši zemi. Vytvořením konkurenčního prostředí v nabídce služeb roste jejich rozsah.

Cestovní ruch patří již několik lek k nejdynamičtějšímu odvětví národního hospodářství. Odborné prognózy předpokládají čím dál tím častější cestování ať již za obchodem, či pro potěšení. Cestovní ruch se tak stává odvětvím číslo jedna, v důsledku toho vzniká potřeba vytváření řady nových pracovních příležitostí, což je zárukou existenční jistoty pro absolventy naší školy.

Obdobná situace je v oblasti společenského styku, kdy nedílnou součástí osobního úspěchu je péče o celkovou úpravu svého zevnějšku – zejména péče o pleť a vzhled účesu. Tyto skutečnosti jsou zároveň odpovědí pro Vás, proč si zvolit přípravu pro život právě na naší škole.

Škola považuje za svůj hlavní cíl  naučit studenty určitým vědomostem a dovednostem, tak, aby se absolventi dobře uplatnili na trhu práce. Kvalitní praxe v rámci studia  především přispívá k lepšímu uplatnění absolventa a zkrátí jeho adaptační dobu po nástupu do zaměstnání.

Obory poskytují vzdělání především těm zájemcům, kteří chtějí provozovat samostatně živnost, podnikat nebo pracovat ve sféře drobného a středního podnikání, popřípadě studovat na vyšších odborných školách  a vysokých školách.

Přeji všem, kteří se rozhodli pro práci ve službách a k dosažení tohoto cíle zvolili studijní program nabízený naší školou, mnoho úspěchů.

Studijní oddělení

  • Pondělí8:00-14:00
  • Úterý8:00-14:00
  • Středa8:00-14:00
  • Čtvrtek8:00-14:00
  • Pátek8:00-14:00
  • SobotaZavřeno
  • NeděleZavřeno