Opravné a náhradní termíny maturitních zkoušek

Praktické maturitní zkoušky se uskuteční dne 1. září od 8. hodin.

Ústní maturitní zkoušky se uskuteční 12. září od 7.50 hodin (třídy 4. HŠ a 4. VA) a od 12.50 hodin třídy 2.PD a 3. PO.

 

Den zdraví na Základní škole Marie Kudeříkové ve Strážnici

 Dne 6. 4. 2017 jsme pro Základní školu Marie Kudeříkové ve Strážnici připravili "Den zdraví". Pro žáky jsme připravili ukázku zdravých svačinek a zdravého životního stylu. Podívejte se na fotogalerii.

 

 

 

Přání do roku 2017

Milé studentky a vážení studenti,

srdečně Vás zdravím v kalendářním roce 2017, v roce, ve kterém naše škola vstoupí do 20. roku své existence.

Důvodem mého novoročního pozdravu rozhodně není snaha vyčíslit naše úspěchy (i když jich bylo určitě mnoho) a vyjmenovávat všechny naše spokojené a úspěšné absolventy.  Myslím si ale, že dvacet let je dostatečně dlouhá doba na to, abychom mohli hodnotit, co všechno se nám podařilo dokázat a co jsme za tuto dobu vykonali. Je to dostatečně dlouhé období, abychom na základě našich zkušeností mohli neustále pracovat na zkvalitnění vzdělávacího procesu a v neposlední řadě, abychom se i my zdokonalovali ve svých disciplínách.

Jsme stabilní vzdělávací instituce, která poskytuje svým studentům kvalitní vzdělání, napomáhá k jejich úspěšnému uplatnění ve své profesi a v neposlední řadě díky své stabilitě a dobrému jménu spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi, a tak může svým studentům poskytnout různorodé a vyšší formy dalšího vzdělávání.

Děkuji Vám, že jste si vybrali naši školu a jménem vedení školy a všech našich zaměstnanců za důvěru. Proto, že nám skutečně na kvalitě našich absolventů záleží, slibuji, že my všichni uděláme vše proto, abychom si Vaši důvěru zasloužili.

Pevně věřím, že i Vy nám pomůžete svým zodpovědným přístupem a svědomitým studiem zkvalitnit naši práci, která je naším posláním a budete nadále šířit dobré jméno naší školy, nejen u nás doma, ale i v zahraničí.  

S přáním všeho dobrého
 
Bc. Pavel Sečka, MBA
zřizovatel školy
 
 

Nový obor Ekonomika a internetový marketing

 Vážení studenti, od září 2017 otevírá naše škola nový studijní obor Ekonomika a internetový marketing reagující na prudce se rozvíjející trend internetového obchodu. Současně vás zveme na otevřené dny věnované právě tomuto oboru v sobotu 21.1.2017 v 10:00 v budově školy uč. č. 40 (školní aula).

 

Intenzivní barmanský kurz pro studenty 2.HŠ

 Pro studenty 2. HŠ připravila skupina Barman Zlín intenzivní týdenní barmanský kurz. Obrázky najdete v naší fotogalerii

 

Inovace výuky jazyků

Naše škola se v letošním školním roce 2015/2016 účastní projektu "Inovace výuky jazyků" v rámci výzvy č. 56 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

Cílem projektu je zlepšení čtenářské gramotnosti žáků, zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

Projekt se skládá ze dvou částí:

V první části se 20 žáků společně s pedagogickým doprovodem zúčastnilo ve dnech 27. září až 3. října jazykového pobytu ve Velké Británii. Součástí jejich pobytu byla jazyková výuka v rozsahu 9 vyučovacích hodin a seznámení se s reáliemi jižní Anglie a města Londýn.

Žáci byli navrženi na základě dosavadního chování a prospěchu. Na výběru se podíleli vyučující anglického jazyka ve spolupráci s třídními učiteli, výchovným poradcem a ředitelem školy.

Ve druhé části projektu se ve třetích a čtvrtých ročnících budou v rámci výuky konat čtenářské dílny, zaměřené na zlepšení čtenářské gramotnosti žáků.

Podívejte se, jaké zážitky si naši studenti z Anglie přivezli.

 

 

 

Skok na navigaci | Nejlevnější studium MBA | Kontakt