„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

Výuka od pondělí 7. 12. 2020

Prezenční výuka tříd 4. VA a 4. EP.

Rotační prezenční výuka ostatních tříd (střídání celých tříd po týdnech):

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 – prezenční výuka třídy 1. VA

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 – distanční výuka tříd 2. VA, 3. VA a 3. HŠ

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 – prezenční výuka tříd 2. VA, 3. VA a 3. HŠ

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 – distanční výuka třídy 1. VA

21. 12. 2020 – 22. 12. 2020 – bude upřesněno

od 23. 12. 2020 – začátek vánočních prázdnin

Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje:

  • ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání za dodržení hygienických opatření.
  • na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.

Je zakázáno provozovat sportovní činnost (tělesnou výchovu).

Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.

Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Stravování – v jídelně doporučené rozestupy mezi žáky jednotlivých tříd (organizačně uspořádaná jídelna).

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty (příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků).

U všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).

Ve Strážnici 1. prosince 2020

Ing. Andrea Maradová, MBA, v. r.

ředitelka školy

Comments are closed.
Studijní oddělení

  • Pondělí 8:00 - 14:00
  • Úterý 8:00 - 14:00
  • Středa 8:00 - 14:00
  • Čtvrtek 8:00 - 14:00
  • Pátek 8:00 - 14:00
  • Sobota Zavřeno
  • Neděle Zavřeno
Nejnovější komentáře