Výuka od pondělí 7. 12. 2020

Prezenční výuka tříd 4. VA a 4. EP.

Rotační prezenční výuka ostatních tříd (střídání celých tříd po týdnech):

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 – prezenční výuka třídy 1. VA

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 – distanční výuka tříd 2. VA, 3. VA a 3. HŠ

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 – prezenční výuka tříd 2. VA, 3. VA a 3. HŠ

14. 12. 2020 – 18. 12. 2020 – distanční výuka třídy 1. VA

21. 12. 2020 – 22. 12. 2020 – bude upřesněno

od 23. 12. 2020 – začátek vánočních prázdnin

Praktické vyučování a praktická příprava se uskutečňuje:

  • ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání za dodržení hygienických opatření.
  • na pracovišti fyzických nebo právnických osob se na praktické vyučování a praktickou přípravu mohou vztahovat další pravidla pro příslušné provozy či činnosti.

Je zakázáno provozovat sportovní činnost (tělesnou výchovu).

Žáci/studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Větrání 5 minut mezi hodinami a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut.

Je-li nezbytné, aby žáci/studenti při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

Stravování – v jídelně doporučené rozestupy mezi žáky jednotlivých tříd (organizačně uspořádaná jídelna).

Vstup třetích osob (mimo žáky, studenty a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky/studenty (příkladem třetích osob mohou být například zákonní zástupci nezletilých žáků).

U všech žáků a studentů jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník).

Ve Strážnici 1. prosince 2020

Ing. Andrea Maradová, MBA, v. r.

ředitelka školy

Comments are closed.
Studijní oddělení – prázdninový provoz

  • Pondělí8:00 - 14:00
  • Úterý8:00 - 14:00
  • Středa8:00 - 14:00
  • Čtvrtek8:00 - 14:00
  • Pátek8:00 - 14:00
  • SobotaZavřeno
  • NeděleZavřeno