„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Hygienická a protiepidemická pravidla dle doporučení MŠMT/MZd

 • Od 2. 9. 2020 nosí všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách roušky.
 • Po příchodu do budovy školy provede každý žák dezinfekci rukou. Nádoba s dezinfekcí je umístěna ve vestibulu školy.
 • Všichni žáci dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole, dodržují zásady respirační hygieny – kýchat a kašlat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Pedagogičtí pracovníci na nutnost takového postupu žáky opakovaně upozorňují.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do budovy školy.
 • Při příchodu do odborných učeben a tělocvičny provede každý žák dezinfekci rukou.
 • Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce, která je umístěna u vstupu do jídelny.
 • Izolační místností v budově školy je učebna č. 32, která je viditelným způsobem označena.
 • Platí obecná doporučení MZd dle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor.
Comments are closed.
Studijní oddělení

 • Pondělí 8:00 - 14:00
 • Úterý 8:00 - 14:00
 • Středa 8:00 - 14:00
 • Čtvrtek 8:00 - 14:00
 • Pátek 8:00 - 14:00
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno
Nejnovější komentáře