Důležité informace pro studenty 4. ročníků

Harmonogram vzdělávání od 11. května 2020:

 • Každý žák je povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Účast na přípravných (konzultačních) hodinách je pro účely přípravy na maturitní zkoušky dobrovolná.
 • Příprava k maturitní zkoušce bude organizována s max. počtem 15 žáků (1 žák v lavici).
 • Žáci jsou povinni dodržovat předepsané odstupy 2 metry.
 • Ve škole bude omezený pohyb žáků ve společných prostorách.
 • Žáci ve společných prostorách školy nosí roušky.
 • Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla.
 • K dispozici bude dostatečné množství dezinfekce.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

18. – 22. 5. 2020 – praktická maturitní zkouška třídy 4. HŠ – podrobnější informace obdrží žáci prostřednictvím třídního emailu.

29. května 2020 – předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Červen 2020 – konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky. Konkrétní termíny konání didaktických testů stanoví MŠMT. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části se uskuteční v závislosti na termínech didaktických testů a po dohodě s předsedy zkušebních maturitních komisí.

Jakmile bude zveřejněn časový harmonogram pro konání didaktických testů ze strany MŠMT, zveřejníme harmonogram pro konání ústních maturitních zkoušek na webových stránkách školy a na společných třídních emailech.

Podrobné informace z MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středních škol do konce školního roku 2019/2020.

Comments are closed.
Studijní oddělení – prázdninový provoz

 • Pondělí8:00 - 14:00
 • Úterý8:00 - 14:00
 • Středa8:00 - 14:00
 • Čtvrtek8:00 - 14:00
 • Pátek8:00 - 14:00
 • SobotaZavřeno
 • NeděleZavřeno