„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

„Den otevřených dveří máme kdykoliv, zavolejte nám !!!  518 332 898, 731 655 140

Důležité informace pro studenty 4. ročníků

Harmonogram vzdělávání od 11. května 2020:

 • Každý žák je povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Účast na přípravných (konzultačních) hodinách je pro účely přípravy na maturitní zkoušky dobrovolná.
 • Příprava k maturitní zkoušce bude organizována s max. počtem 15 žáků (1 žák v lavici).
 • Žáci jsou povinni dodržovat předepsané odstupy 2 metry.
 • Ve škole bude omezený pohyb žáků ve společných prostorách.
 • Žáci ve společných prostorách školy nosí roušky.
 • Žák je povinen dodržovat hygienická pravidla.
 • K dispozici bude dostatečné množství dezinfekce.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

18. – 22. 5. 2020 – praktická maturitní zkouška třídy 4. HŠ – podrobnější informace obdrží žáci prostřednictvím třídního emailu.

29. května 2020 – předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

Červen 2020 – konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky a ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky. Konkrétní termíny konání didaktických testů stanoví MŠMT. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části se uskuteční v závislosti na termínech didaktických testů a po dohodě s předsedy zkušebních maturitních komisí.

Jakmile bude zveřejněn časový harmonogram pro konání didaktických testů ze strany MŠMT, zveřejníme harmonogram pro konání ústních maturitních zkoušek na webových stránkách školy a na společných třídních emailech.

Podrobné informace z MŠMT: Ochrana zdraví a provoz středních škol do konce školního roku 2019/2020.

Comments are closed.
Studijní oddělení

 • Pondělí 8:00 - 14:00
 • Úterý 8:00 - 14:00
 • Středa 8:00 - 14:00
 • Čtvrtek 8:00 - 14:00
 • Pátek 8:00 - 14:00
 • Sobota Zavřeno
 • Neděle Zavřeno
Nejnovější komentáře