Podnikání – kód oboru: 64-41-L/51

Speciální učební plán nástavbového studia Podnikání vychází z potřeb současné tržní ekonomiky, která vede stále více lidí k samostatnému podnikání. Absolvent je připravován pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti. Získává znalosti z oblasti ekonomické a administrativní, ale zvyšuje si zároveň úroveň již získaného vzdělání. Důraz je kladen i na zvýšení komunikativních dovedností při jednání s lidmi.

Cílem je dát studentům dostatečné znalosti z ekonomické oblasti a naučit je tyto znalosti aplikovat na situace, se kterými se bude podnikatel nejčastěji setkávat. Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru podnikatelství budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti ve firmě či společnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy či společnosti, jako je např. účetnictví, cenová tvorba, daňová agenda, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

Nedílnou součástí odborného vzdělávání je i znalost zákonů a právních předpisů potřebných pro hospodářsko-podnikatelskou činnost včetně předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

Typové pozice absolventů

 • Absolvent je připraven pro dráhu podnikatele, majitele firmy či společnosti
 • Pozice spojené s nákupem, výrobou a prodejem, plánováním výroby
 • Administrativně ekonomické činnosti, kalkulace
 • Marketingové a manažerské činnosti
 • Pozice vyžadující znalost právních předpisů
 • Pozice vyžadující práci s lidmi
 • Počítačové zpracování dat

Základní informace

Forma studia:

Dálkové studium – určeno pro absolventy tříletých oborů SOU (délka 3 roky)

Dosažený stupeň vzdělání: střední s maturitou

Způsob ukončení studia: státní maturitní zkouška

Certifikát: maturitní vysvědčení

01
Studijní oddělení – prázdninový provoz

 • Pondělí8:00 - 14:00
 • Úterý8:00 - 14:00
 • Středa8:00 - 14:00
 • Čtvrtek8:00 - 14:00
 • Pátek8:00 - 14:00
 • SobotaZavřeno
 • NeděleZavřeno