Ekonomika a internetový marketing

Studijní obor Ekonomika a internetový marketing vychází z oboru Ekonomika podnikání, absolvent má proto veškeré předpoklady k provádění ekonomických, obchodních a administrativních činností v podnicích různé velikosti. Stěžejním obsahem výuky je však marketing, a to se zaměřením jak na tradiční metody (tzv. off-line), tak na metody moderní (tzv. on-line). Dokáže analyzovat potřeby klientů z nejrůznějších oborů podnikání a navrhnout takovou propagační strategii, která mu přinese nejvyšší návratnost investice. Absolvent zná všechny tradiční komunikační kanály a rozumí běžně užívané terminologii. V případě internetového marketingu umí vytvořit a spravovat kampaně ve všech běžně používaných přímých reklamních systémech. Zná všechny moderní sociální sítě (Facebook, Twitter, YouTube) a stoprocentně zná a ovládá jejich reklamní systémy. Podrobně rozumí fungování e-shopů a je schopen si zřídit e-shop vlastní.

Absolvent získá všechny předpoklady k tomu, aby pro společnost, ve které pracuje, anebo pro konkrétního klienta vymyslel a spravoval reklamní kampaně za nejnižší náklady s nejvyšším možným ziskem.

Typové pozice absolventů

Absolventi jsou připraveni uplatnit své znalosti jak ve firemním prostředí, tak jako freelanceři pracující jako marketingoví poradci pro více menších klientů. V rámci e-shopu zastanou jakoukoliv pozici a mají všechny předpoklady pro zřízení a vedení e-shopu vlastního. Jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium v oboru marketingu.

Obsah studia tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů:

Všeobecně vzdělávací předměty
S ohledem na uplatnění absolventů je v českém jazyce, a později v předmětu kreativního psaní (tzv. copywriting) a literatuře kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností a dovedností správného písemného projevu. Žáci si osvojí dva cizí jazyky nejen pro potřebu běžné komunikace, ale i pro dorozumívání se zahraničními spolupracovníky.

Odborné povinné předměty administrativně technického charakteru

Žáci v nich získají poznatky z oblasti ekonomiky, práva, a vědomosti a dovednosti potřebné k vedení účetnictví, zpracování obchodní korespondence a hospodářských písemností, obsluhy výpočetní a kancelářské techniky a naučí se psát na PC všemi deseti, což je základní předpoklad jakékoliv pozice související s počítači.

Odborné předměty marketingu

Cílem těchto předmětů je poskytnout studentům veškeré vědomosti o propagaci a marketingu tradičními, ale především moderními metodami. Hlavním úkolem těchto předmětů je přetavit nově nabyté vědomosti na dovednosti. Tak, aby studenti byli schopni porozumět všem potřebným nástrojům a stoprocentně je ovládat. V pozdějších ročnících se přidávají předměty důkladné analýzy, kreativního psaní a PR.

Tyto předměty budou vyučovat odborníci z praxe, kteří studentům předají své praktické poznatky a zkušenosti tak, aby je mohli ihned využít.

Ekonomika a internetový marketing na střední škole ve Strážnici

Výuka cizích jazyků

Na výběr anglický, německý a ruský jazyk. Naší předností je výuka jazyků v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti v oboru moderních administrativních agend.

Stravování a ubytování

Pro všechny studenty jsou zajištěny obědy ve školní jídelně za velmi výhodné ceny.

Pro studenty ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování v Domově mládeže – Interstudent Strážnice.

Základní informace

Forma studia: denní studium – určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 4 roky)

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitou

Způsob ukončení studia: státní maturitní zkouška

Certifikát: maturitní vysvědčení

01
Studijní oddělení

  • Pondělí8:00-14:00
  • Úterý8:00-14:00
  • Středa8:00-14:00
  • Čtvrtek8:00-14:00
  • Pátek8:00-14:00
  • SobotaZavřeno
  • NeděleZavřeno