Nacházíte se: hs-straznice.cz »Studium SOU a SOŠ »Veřejnosprávní akademie

Veřejnosprávní akademie

Studijní obor Veřejnosprávní akademie je zakončen maturitní zkouškou, čímž student získává úplné odborné středoškolské vzdělání. Studium je orientováno na přípravu absolventů pro pozice na nejrůznějších úrovních státní správy, v obecních, městských, magistrátních a krajských úřadech, ale i v politických či občanských sdruženích. Absolventi se orientují v ekonomických a právních náležitostech a agendách těchto institucí, své znalosti však mohou stejně dobře uplatnit i v soukromém anebo bankovním sektoru. Studium je zaměřeno na práci s veřejností, komunikaci, propagaci a marketing.

Díky studiu dvou světových jazyků nejsou absolventi omezeni hranicemi naší země a své uplatnění mohou hledat i v zahraničí. Obor je vhodný pro chlapce i dívky. Profil absolventa Naši absolventi získají úplné střední odborné vzdělání v oboru veřejné správy. Díky studiu se širokým záběrem jsou připraveni nejen pro nástup do zaměstnání, ale i pro další navazující studium, ať už na vyšších odborných či vysokých školách, například na Veřejnosprávním vzdělávacím institutu o.p.s.

Typové pozice absolventů

  • Pracovník obecního či městského úřadu v nejrůznějších organizačních strukturách
  • Administrativní pracovník v bankovním anebo soukromém sektoru
  • Referent státní správy
  • Pracovník samosprávy pro sociálně-právní ochranu
  • Pracovník samosprávy pro ochranu přírody
  • Pracovník inspekce práce, pracovník obchodní inspekce
  • Pracovník správy sociálního zabezpečení
  • Pracovník exekutorského úřadu, pracovník pro evidenci a vymáhání pohledávek
  • Právní asistent
  • Obchodní manažer, manažer zákaznického servisu

Výuka cizích jazyků

Na výběr anglický, německý a ruský jazyk. Naší předností je výuka jazyků v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti v oboru moderních administrativních agend.

Základní informace

Forma studia:

Denní studium – určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 4 roky)

Distanční nástavbové studium – určené pro uchazeče z praxe, absolventy tříletých oborů SOU (délka 4 roky)

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitu


Způsob ukončení studia: maturitní zkouška


Certifikát: maturitní vysvědčení

Stravování

Pro všechny studenty jsou zajištěny obědy ve školní jídelně za velmi výhodné ceny.

Ubytování

Pro studenty ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování v Domově mládeže – Interstudent Strážnice.

Učební plán studijního oboru

Kód a název RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní akademie

Veřejná správa 33 33 33 29  
  I. II. III. IV. CELKEM
Jazykové  a estetické vzdělávání*         37
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk  - 1.jazyk AJ/NJ 4 4 3 3 14
Cizí jazyk -2.jazyk AJ/ NJ 2 2 2   6
Konverzace z 1. jazyka   1 2 2 5
Společenskovědní vzdělávání         8
Občanská nauka 1 1 1   3
Finanční gramotnost       1 1
Dějepis 2       2
Historie české správy     2   2
Přírodovědné vzdělávání         4
Fyzika 1       1
Chemie 2       2
Biologie a Ekologie 1       1
Matematické         8
Matematika 2 2 2 2 8
Vzdělávání pro zdraví         8
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Vzdělávání v ICT         4
Práce s počítačem 1 1 1 1 4
Ekonomické vzdělávání         13
Ekonomika   2 2 2 6
Účetnictví     2 2 4
Management a marketing       2 2
Statistika  a demografie     1   1
Právo a veřejná správa         27
Právo 3 3 3 3 12
Veřejná správa 2 3 3 3 11
Cvičení k právu a veřejné správě     2 2 4
ČR a evropské dimenze         2
Hospodářský zeměpis   2     2
Kultura ve veřejné správě         8
Psychologie 1       1
Společenská kultura a komunikace 2 2 2 1 7
Písemná komunikace a administrativa         9
Technika administrativy 2 1     3
Písemná a elektronická komunikace 1 2 1 2 6
CELKEM 32 31 34 31 128
RVP         128
Odborná praxe**   2 týdny 2 týdny    

 

Skok na navigaci | Nejlevnější studium MBA | Kontakt