Nacházíte se: hs-straznice.cz »Studium SOU a SOŠ »Kosmetické služby

Kosmetické služby

V průběhu studia oboru Kosmetické služby získávají žákyně znalosti, zkušenosti a praktické dovednosti zaměřené na odborné kosmetické ošetření pleti podle individuálního stavu pokožky s využitím nejrůznějších přípravků a nejvhodnějších způsobů ošetření s cílem udržet pleť zdravou a čistou a před­cházet jejímu stárnutí. Naučí se základní odborné práce při přípravě zákazníka pro kosmetické úkony, např. povrchové čištění pleti, pleťovým mlékem a pleťovou vodou, odborné odličování řas a obočí, úprava obočí, napařování kompresí a přístroji a různé druhy manuálních a přístrojo­vých masáží obličeje a krku, aplikace obkladů a masek. Dále získají praxi v odborných pracích při ošetřování pleti a pokožky, např. epilace a depilace, kosmetické masáže různých částí těla, poradenské služby v kosmetickém ošetřování pleti ohledně používání vhodných přípravků podle aktuální­ho stavu pleti a věku zákazníka. V neposlední řadě získají vědomosti v poskytování kvalifikované a kvalitní péče o ruce a nohy.

Profil absolventky

Po ukončení přípravy v studijním oboru kosmetička a po úspěšném složení maturitní zkoušky umí absolventka volit pracovní postupy s ohledem na dodržování technologických postupů s přihlédnutím k individuálnímu přání zákazníka, a volit pracovní prostředky podle rozsahu služeb požadovaných zákazníkem. Umí určovat typ pleti zákazníka a volit vhodný způsob ošetření jeho pleti, vhodný typ napářky, masky a zábalu.

Absolventka umí provádět povrchové čištění pleti čistícím přípravkem, hluboké čištění pleti s odstraněním komedonů, drobných pastulek a milií, nanášet masku a zábalů a odstraňovat je, připravovat zákazníka na masáž a provádět kosmetickou masáž rukou, obličeje, krku, dekoltu a poprsí s přístrojem i bez přístroje, provádět konečnou úpravu ošetřených částí těla, úpravy obočí a řas a denní a večerní líčení a dílčí i kompletní ošetření rukou.
Umí provádět základní provozní činnosti, vést základní účetní evidenci, vhodně navazovat kontakt se zákazníkem, dodržovat zásady společenského chování  zásady osobní hygieny a hygieny provozovny.

Příprava maturitního oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolventka po příslušné praxi byla schopna stanovit způsoby kosmetických zásahů, provádět odborné masáže žloutkové, Jacquetové apod., speciální masáže elektrickými přístroji, náročné večerní a divadelní líčení a nejnáročnější kosmetické ošetření. Absolventka by měla umět poskytovat poradenskou službu z hlediska ošetřování pleti podle typu zákazníka a módních směrů líčení.

Typové pozice absolventů

V jakémkoliv kosmetickém salónu či kosmetické provozovně jako zaměstnanci, nebo jako ­soukromí podnikatelé, ale i v obchodě s drogérií a parfumerií. Možnosti uplatnění jsou široké od vlastního soukromého salonu až po práci ve velkých kosmetických firmách nebo filmovém průmyslu.

Výuka cizích jazyků

Nabízíme na výběr anglický, německý a ruský jazyk. Naší předností je výuka jazyků v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti moderních internetových služeb pro marketing a propagaci.

Základní informace

Forma studia:
Denní studium - určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 4 roky)
 
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Certifikát: maturitní vysvědčení
 
Obor vhodný pro dívky
 
Zdravotní stav žáka: Nemohou být přijímány dívky s poruchou funkce pohybového ústrojí, zejména horních končetin, dýchacích cest. Je nutný neporušený barvocit.
 
Teoretická výuka:
Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s.r.o.., nám. Svobody 494, Strážnice.
 
Praktická výuka:
Kosmetika "Junior", v budově školy

Stravování

Pro všechny studenty jsou zajištěny obědy ve školní jídelně za velmi výhodné ceny.

Ubytování

Pro studenty ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování v Domově mládeže – Interstudent Strážnice.
 

Učební plán studijního programu

Kód a název RVP: 69-41-L-01 Kosmetické služby

Skok na navigaci | Nejlevnější studium MBA | Kontakt