Nacházíte se: hs-straznice.cz »Studium SOU a SOŠ »Hotelnictví

Hotelnictví

Studijní obor Hotelnictví je zakončen maturitní zkouškou, čímž student získává úplné odborné středoškolské vzdělání. V rámci oboru jsou studenti vzděláváni ve směru ekonomickém, gastronomickém a provozně technologickém. Tak, aby se mohli ucházet o všechny pracovní pozice v oblasti hotelnictví. Studenti absolvují nejen přípravu teoretickou, významnou částí studia je i praxe v hotelích, restauracích a kavárnách. Získají všechny vědomosti potřebné nejen pro pozici zaměstnance, ale i pro založení a řízení vlastního podniku. Neméně důležitou součástí výuky je oblast cestovního ruchu.

Klademe velký důraz na kvalitní výuku světových jazyků, v čemž nabízíme velmi individuální přístup. Uvědomujeme si též význam a rostoucí potenciál moderních technologií: Internetu a jej využívajících služeb, které právě v oblastech hotelnictví a cestování mění doposud zažité zvyklosti. Studium reaguje na tyto moderní trendy tak, aby je absolventi mohli vždy využít ve svůj prospěch, ať už z pozice zaměstnance, vedoucího či majitele zařízení. Teoretická výuka je podpořena praxí v cestovních kancelářích, infocentrech, na hradech a zámcích apod.

Absolvent našeho oboru Hotelnictví je schopen vykonávat všechny pracovní posty, od provozních přes organizační, až po řídící. A to v ubytovacích zařízeních, v restauracích a kavárních, v cestovních kancelářích nebo na turisty vyhledávaných cílech. Rozumí tradičním i moderním způsobům marketingu a propagace a umí je využívat.

Profil absolventa

Naši absolventi získají úplné střední odborné vzdělání v oboru hotelnictví. Díky studiu se širokým záběrem jsou připraveni nejen pro nástup do zaměstnání, ale i pro další navazující studium, ať už na vyšších odborných či vysokých školách.

Typové pozice absolventů

  • Řídící pracovník ubytovacích zařízení
  • Řídící pracovník od kaváren po restaurace
  • Administrativní a ekonomický pracovník
  • Manažer marketingu a komunikace v cestovním ruchu
  • Obchodní manažer

Výuka cizích jazyků

Na výběr anglický, německý a ruský jazyk. Naší předností je výuka jazyků v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti moderních internetových služeb pro marketing a propagaci hotelových zařízení.

Základní informace

Forma studia:

Denní studium – určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 4 roky)

Distanční nástavbové studium – určené pro uchazeče z praxe, absolventy tříletých oborů SOU (délka 4 roky)

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitu


Způsob ukončení studia: maturitní zkouška


Certifikát: maturitní vysvědčení

Zdravotní stav žáka: do studijního oboru mohou být přijati uchazeči i se změněnou pracovní schopností, jejichž stav posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ.

Stravování

Pro všechny studenty jsou zajištěny obědy ve školní jídelně za velmi výhodné ceny.

Ubytování

Pro studenty ze vzdálenějších míst nabízíme ubytování v Domově mládeže – Interstudent Strážnice.

Učební plán studijního oboru

Kód a název RVP: 65-42-M/01 Hotelnictví

  I. II. III. IV. CELKEM
Jazykové vzdělávání a Estetické vzdělávání         38
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk hlavní  - AJ 4 4 3 3 14
Cizí jazyk vedlejší - NJ/RJ 2 2 2   6
Konverzace v AJ 1 1 2 2 6
Společenskovědní vzdělávání         8
Dějepis 2       2
Finanční gramotnost       1 1
Občanská nauka 1 1 1   3
Právo   2     2
Přírodovědné vzdělávání         4
Fyzika 1       1
Chemie 2       2
Biologie a Ekologie 1       1
Matematické         10
Matematika 2 2 2 2 8
Matematický seminář       2 2
Estetické vzdělávání*          
Literatura         0
Vzdělávání pro zdraví         8
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Vzdělávání v ICT         4
Práce s počítačem 1 1 1 1 4
Ekonomika a podnikání         12
Ekonomika   2 2 2 6
Účetnictví     2 2 4
Management a marketing       2 2
Gastronomie         23
Technologie přípravy pokrmů 4 4     8
Nauka o výživě 1 1     2
Technika obsluhy a služeb 3 2 2 1 8
Učební praxe     5   5
Hotelnictví         10
Hotelový provoz     2 1 3
Učební praxe       7 7
Cestovní ruch          7
Cestovní ruch        2 2
Zeměpis cestovního ruchu   2 2 1 5
Komunikace ve službách         4
Písemná a elektronická komunikace   2     2
Technika administrativy 2       2
CELKEM za vzdělávání 32 31 31 34 128
RVP         128
Odborná praxe** 1 týden 2 týdny 2 týdny    

 

Skok na navigaci | Nejlevnější studium MBA | Kontakt