Nacházíte se: hs-straznice.cz »Studium SOU a SOŠ »Ekonomika a internetový marketing

Ekonomika a internetový marketing

Kód a název RVP: 63-41-M/01

Studijní obor Ekonomika a internetový marketing vychází z oboru Ekonomika podnikání, absolvent má proto veškeré předpoklady k provádění ekonomických, obchodních a administrativních činností v podnicích různé velikosti. Stěžejním obsahem výuky je však marketing, a to se zaměřením jak na tradiční metody (tzv. off-line), tak na metody moderní (tzv. on-line). Dokáže analyzovat potřeby klientů z nejrůznějších oborů podnikání a navrhnout takovou propagační strategii, která mu přinese nejvyšší návratnost investice. Absolvent zná všechny tradiční komunikační kanály a rozumí běžně užívané terminologii. V případě internetového marketingu umí vytvořit a spravovat kampaně ve všech běžně používaných přímých reklamních systémech. Zná všechny moderní sociální sítě (Facebook, Twitter, YouTube) a stoprocentně zná a ovládá jejich reklamní systémy. Podrobně rozumí fungování e-shopů a je schopen si zřídit e-shop vlastní.

 
Absolvent získá všechny předpoklady k tomu, aby pro společnost, ve které pracuje, anebo pro konkrétního klienta vymyslel a spravoval reklamní kampaně za nejnižší náklady s nejvyšším možným ziskem.
 

"Internetem a sociálními sítěmi dnešní mládež již žije. Je skvělé, když se mohou v budoucnu dobře živit tím, co je baví už nyní"

Typové pozice absolventů

Absolventi jsou připraveni uplatnit své znalosti jak ve firemním prostředí, tak jako freelanceři pracující jako marketingoví poradci pro více menších klientů. V rámci e-shopu zastanou jakoukoliv pozici a mají všechny předpoklady pro zřízení a vedení e-shopu vlastního. Jsou připraveni i pro vyšší odborné a vysokoškolské studium v oboru marketingu.

Obsah studia tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů:

Všeobecně vzdělávací předměty
S ohledem na uplatnění absolventů je v českém jazyce, a později v předmětu kreativního psaní (tzv. copywriting) a literatuře kladen důraz na rozvoj komunikativních schopností a dovedností správného písemného projevu. Žáci si osvojí dva cizí jazyky nejen pro potřebu běžné komunikace, ale i pro dorozumívání se zahraničními spolupracovníky.
 
Odborné povinné předměty administrativně technického charakteru
 
Žáci v nich získají poznatky z oblasti ekonomiky, práva, a vědomosti a dovednosti potřebné k vedení účetnictví, zpracování obchodní korespondence a hospodářských písemností, obsluhy výpočetní a kancelářské techniky a naučí se psát na PC všemi deseti, což je základní předpoklad jakékoliv pozice související s počítači.
 
Odborné předměty marketingu
 
Cílem těchto předmětů je poskytnout studentům veškeré vědomosti o propagaci a marketingu tradičními, ale především moderními metodami. Hlavním úkolem těchto předmětů je přetavit nově nabyté vědomosti na dovednosti. Tak, aby studenti byli schopni porozumět všem potřebným nástrojům a stoprocentně je ovládat. V pozdějších ročnících se přidávají předměty důkladné analýzy, kreativního psaní a PR.
 
Tyto předměty budou vyučovat odborníci z praxe, kteří studentům předají své praktické poznatky a zkušenosti tak, aby je mohli ihned využít.  
 

Výuka cizích jazyků

Na výběr anglický, německý a ruský jazyk. Naší předností je výuka jazyků v malých studijních skupinách. Díky individuálnímu přístupu se studenti naučí nejen k pasivnímu poznání jazyka, ale i jeho aktivnímu využívání a osvojení.

Informační technologie

Pro výuku informačních technologií využíváme moderně vybavenou počítačovou učebnu a několik učeben vybavených projektory. Zde žáci získávají nejen teoretické, ale i praktické znalosti moderních internetových služeb pro marketing a propagaci.

Základní informace

Forma studia: Denní studium – určené pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou (délka 4 roky)
Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné s maturitou
Způsob ukončení studia: maturitní zkouška
Certifikát: maturitní vysvědčení
 
Obor vhodný pro chlapce i dívky
 
Zdravotní stav žáka: do studijního oboru mohou být přijati uchazeči i se změněnou pracovní schopností, jejichž stav posoudil a písemně potvrdil lékař. V případě ZPS v souladu se stanovisky PKSZ.
 
Teoretická výuka:
Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s.r.o.., nám. Svobody 494, Strážnice.
 
Praktická výuka:
Probíhá ve společnostech různého zaměření, v e-shopech a reklamních agenturách.
 
Další informace:
V případě jakýchkoli informací a dotazů nás kontaktujte na e-mailu eim@hs-straznice.cz.
Skok na navigaci | Nejlevnější studium MBA | Kontakt