HS-Strážnice || Elearning

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Main Menu

Course categories


Course categories

68-41-M/01 Veřejnosprávní akademie 

1. ročník 
 Společenská kultura a komunikace 1
 Občanská nauka
 Studijní informace
 Anglický jazyk
 Biologie a ekologie
 Český jazyk a literatura
 Dějepis
 Fyzika
 Chemie
 Matematika
 Německý jazyk
 Práce s počítačem
 Právo
 Psychologie
 Technika administrativy
 Veřejná správa

2. ročník 
 Studijní informace
 Anglický jazyk
 Český jazyk a literatura
 Ekonomika
 Matematika
 Německý jazyk
 Občanská nauka
 Písemná a elektronická komunikace
 Práce s počítačem
 Právo
 Společenská kultura a komunikace
 Technika administrativy
 Veřejná správa
 Dějepis
 Hospodářský zeměpis

3. ročník 
 Studijní informace
 Statistika a demografie
 Historie české správy
 Písemná a elektronická komunikace
 Společenská kultura a komunikace
 Práce s počítačem
 Účetnictví
 Cvičení z práva a veřejné správy
 Občanská nauka
 Veřejná správa
 Právo
 Český jazyk a literatura
 Matematika
 Ekonomika
 Německý jazyk
 Konverzace v anglickém jazyce
 Anglický jazyk

4. ročník 
 Studijní informace
 Právo
 Veřejná správa
 Matematika
 Práce s počítačem
 Písemná a elektronická komunikace
 Cvičení z práva a veřejné správy
 Společenská kultura a komunikace
 Marketing a management
 Konverzace v anlickém jazyce
 Anglický jazyk
 Český jazyk a literatura
 Účetnictví
 Ekonomika
Začínáme podnikat (UNIV 2 KRAJE) 
 Studijní informace
 P1 Právní úprava podnikání
 P2 Personalistika a BOZP
 P3 Finance a daně
 P4 Základy daňové evidence a účetnictví
 P5 Písemná a elektronická komunikace
 P6 Marketing a management
 P7 Podnikatelský záměr
DTI 

1. ročník - UPPEP 
 Technologie vzdělávání
 Všeobecná didaktika
 Teorie výchovy
 Vývinová psychologie
 Podnikové hospodářství
 Aplikovaná matematika
 Základy mikroekonomie
 Právní aspekty podnikání
 Filosofie výchovy a vzdělávání
 Základy pedagogiky
 Všeobecná psychologie
 Biologie mládeže
 Podnikání
 Základy ekonomické teorie

Novinky stránek

(No news has been posted yet)

Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s. r. o. Strážnice - Elearning

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30